Whatsapp Hızlı Bilgi Hattı : 05551784840

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK?

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Servis Aracı Şoförleri MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Ekim 2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği uyarınca Okul Servis Araçlarını kullanacak şoförlerin Servis aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olma şartı getirildi.

Yayınlanan yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendi uyarınca Okul Servis Araçlarını kullanacak kişilerin MYK belgesine sahip olması öngörülmektedir.

Bu yönetmeliğe göre hangi çalışanlar hangi belgeleri alacak?
Okul servis araçlarını kullanacak kişilerin;

 • 17UY0328-3 – Servis Aracı Şoförü belgesi almaları,

gerekmektedir.

İkinci El Otomotiv Alım Satım Danışmanları MYK Belgeli Olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti gerçekleştiren şirketlerde çalışanların Motorlu Kara Taşıtlarının alım satımı konusundaki Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olma şartı getirildi.

Yayınlanan yönetmeliğin 6. Maddesinin (ç) bendi uyarınca işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı yetki belgesinin verilebilmesi için gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK belgesine sahip olması öngörülmektedir.

Yukarıdaki yetki belgesi verilebilmesine dair MYK belge zorunluluğuna ilave olarak aynı yönetmeliğin 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu işletmelerde çalışacak pazarlama ve satış personelinin de Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) veya Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik belgelerine sahip olması şartı getirilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre hangi çalışanlar hangi belgeleri alacak?
İkinci el motorlu kara taşıtları alım satım işleri gerçekleştirilen işletmelerde çalışacak kişilerin;

 • Pazarlama ve Satış Temsilcisi yöneticilerinin 17UY0299-5 – Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu belgesi almaları,
 • Pazarlama ve Satış Temsilcisilerinin 17UY0298-4 – Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı belgesi almaları,

gerekmektedir.

Sistem Nasıl Çalışacak?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol ile anlık olarak ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemlerini gerçekleştiren işletmedeki çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadıkları anlık olarak denetlenebilecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ile tüm alım satım işlemleri kayıt altına alınacak ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletme veya çalışanlar bu sistem üzerinde işlem yapamayacaktır.

Emlak Danışmanları MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Olacak

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Şirketimiz Bahse konu MYK belgelerini vermek üzere 17 Eylül 2018 tarihinde yetkilendirilmiş ve belgelendirme hizmetlerine başlamıştır.

Bu yönetmeliğe göre hangi çalışanlar hangi belgeleri alacak?
Taşınmaz ticareti gerçekleştirilen işletmelerde çalışacak kişilerin;

 • Emlak Danışmanları Yöneticilerinin 17UY0333-5 – Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almaları,
 • Emlak Danışmanlarının 17UY0332-4 – Emlak Danışmanı belgesi almaları,

gerekmektedir.

Sistem Nasıl Çalışacak?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol ile anlık olarak taşınmaz ticareti işlemlerini gerçekleştiren işletmedeki çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadıkları anlık olarak denetlenebilecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile tüm alım satım işlemleri kayıt altına alınacak ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletme veya çalışanlar bu sistem üzerinde işlem yapamayacaktır.

Belgeler nasıl alınacak?
Mesleki Yeterlilik Belgelerinin verilmesinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınav ve belgelendirme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek sınavlar sonunda başarılı olanlara belge verilmektedir. Belgelendirme süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Emlak Danışmanlığı Hakkında Herşey

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ ve EMLAK DANIŞMANI BELGESİ HAKKINDA 

BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY

Şirketimiz, Sorumlu Emlak Danışmanı ve Emlak Danışmanı belgesi vermek üzere ilk olarak yetki almış Yetkili Belgelendirme Kuruluşudur.

Şirketimize Gayrimenkul sektörünün değerli temsilcilerinden, yönetmeliğin yürürlüğe girişi ile birlikte kimlerin bu belgeleri almak zorunda olduğu ile ilgili çok sayıda soru gelmektedir. Yönetmeliğin Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusundaki zorunluluğuna ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir.

Yönetmelikte Mesleki Yeterlilik Belgesi Konusundaki Zorunluluklar ve İstisnalar

Mesleki yeterlilikle ilgili zorunluluklar, yönetmeliğin Taşınmaz Ticareti yapacak işletmelerin yetki alması konusundaki 6. Maddesi ve Taşınmaz Ticareti konusunda çalışacak kişilerin yetkinliklerine ilişkin kriterlerin verildiği 10. Maddesinde olmak üzere, iki farklı maddede düzenlenmiştir. Yönetmeliğin bu maddeleri ve bu maddelerle ilgili getirilen istisnalar aşağıda verilmiştir.

1. Taşınmaz Ticareti Yapacak İşletmelere Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar

Madde 6. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

Madde 6 İstisnası; (Geçiş Hükümleri – Geçici Madde 1)

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Maddenin yorumu;

Yönetmelikte yetki belgesi alınabilmesi için aranan şartlar arasında “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün” Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şartı getirilmiştir.

Ancak yukarıda verildiği üzere Geçiş Hükümlerinde yönetmeliğin yayın tarihi itibari ile resmi olarak ve meslek odasına kayıtlı bulunan taşınmaz ticareti işletmelerinin mevcut yetki belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi açısından geçerli sayılabilmesi için bir istisna tanınmıştır. Getirilen istisna Taşınmaz Ticaretinde çalışacak kişilere yönelik değildir. İstisna yönetmeliğin yayın tarihinde resmi olarak açık bulunan işletmelerin yetkilerinin devam ettirilmesine yöneliktir.

 

2. Mesleki Yeterlilik Belgesi

Madde 10. (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

….”

Madde 10 İstisnası;

Yönetmeliğin bu maddesinde 1. Fıkrada taşınmaz ticaretinde çalışacak kişiler için yetkinlik kriteri olarak Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak şartı getirilmiştir. Bu maddenin 2. Fıkrasında ise hem bu madde hem de yetki belgesi şartlarının tanımlandığı 6. Maddede getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğuna bir istisna daha tanımlanmıştır.

Bu istisnaya göre “ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar” her iki maddeden de muaf sayılmıştır.

Maddenin Yorumu;

10. Maddedeki zorunluluk: Taşınmaz ticaretinde görev alacak satış pazarlama personeli (emlak işlerine aracılık eden bütün personel) Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak zorundadır.

Maddede Yönetmeliğin her iki zorunluluk maddesinde de geçerli olarak tanımlanan istisna ise Taşınmaz Ticareti alanındaki lise veya üniversite diplomasına sahip olanların mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek kalmamıştır. Bu okullar yakın geçmişte eğitim hayatımıza girmiş ticaret lisesi veya üniversite programlarıdır. (Örnek Üniversitelerin Emlak ve Emlak Yönetimi bölümleri)

Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Yukarıda verilen mevzuat açıklamalarını basite indirgeyecek olursak;

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALACAK?

1.      Taşınmaz Ticareti alanında bir lise veya üniversite diplomanız var mı?

a.      Evet: Belge almanıza gerek yok (Madde 10 2. Fıkra İstisna)

b.      Hayır: Belge almalısınız, diğer maddeleri okuyunuz

2.      05.06.2018 tarihinden önce vergi mükellefi ve meslek odasına kayıtlı olarak adınıza kayıtlı iş yeriniz var mıydı?

a.      Evet: Bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikanız var mı?

i. Evet: İşyerinizin mevcut yetki belgesini 18 ay içinde yenilemeniz gerekiyor, ancak bu yenileme için Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmanız gerekmese de, İşletmenizde çalışacağınız için 10. Madde gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. (Madde 6 İstisnai durumdasınızAncak Madde 10 Gereği belge almalısınız)

ii. Hayır: İşyerinizin mevcut yetki belgesini 18 ay içinde yenilemeniz gerekiyor, bu yenileme için Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmanız gerekmektedir. (Madde 6 + Madde 10 gereği belge almalısınız)

b.      Hayır: Taşınmaz ticareti konusunda iştigal edecek bir işletme açacaksanız Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. (Madde 6 + Madde 10 gereği belge almalısınız)

3.      Kendi adınıza bir işletme açmadan, var olan bir işletmede satış pazarlama elemanı olarak çalışmak istiyorsanız Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. (Madde 10 gereği belge almalısınız)

Yukarıdaki Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluk durumunu tek cümlede özetleyecek olursak;

“Taşınmaz Ticareti alanında lise veya üniversite diplomanız var ise Mesleki Yeterlilik Belgesi almanıza gerek yoktur. Bunun dışında bu mesleği her hangi bir pozisyonda icra edecek kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.”

 

Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için ne yapmalıyım?

Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için 900 TL (KDV Dahildir) Emlak Danışmanı belgesi almak için 800 TL (KDV Dahildir) ücreti isim bilginiz ve “Emlak danışmanı MYK belgesi” açıklamanızla aşağıdaki şirket hesabımıza yatırınız.

Doldurduğunuz başvuru formunu bastırıp imzaladıktan sonra tarayarak veya uygun şekilde tüm sayfaların fotoğrafını çekerek, kimliğinizin yalnızca ön yüzünün kopyası veya fotoğrafı ile ödeme dekontunuzu elektronik olarak bilgi@myk.istanbul adresine veya 0 555 178 48 40 whatsapp hattına göndermelisiniz. Başvuru formunun aslını kaybetmeyiniz. Aslını sınavdan önce teslim etmeniz istenecektir.

Ödemenize dair faturanızı sınava girdiğinizde veya başvuru formunda verdiğiniz adrese posta yolu ile alabilirsiniz.

Emlak Danışmanı belgesi için nasıl bir sınava giriliyor?

Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için Teorik (test usulü) ve performans sınavlarına alınacaksınız. Bu sınavlarda Emlak Danışmanın sahip olması gereken bilgi ve becerileriniz ölçülecektir.

Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıda linki verilen haberimizi mutlaka inceleyiniz.

Sorumlu Emlak Danışmanı Belgelendirmesi

Emlak Danışmanı Belgelendirmesi

Sınavlardan başarılı olan adaylar bu belgeleri almaya hak kazanmış olacaklardır. Belgeniz en kısa sürede adresinize veya elden sizlere takdim edilecektir. Sahip olacağınız belgenin e-devlet entegrasyonu olduğunu ve e-devlet üzerinden de belgenizi görebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

Belge almaya hak kazanan adaylardan belge ücreti olarak 150 TL talep edilecek olup, bu ücret Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tüm mesleklerde alınan belge basım ücretidir. Şirketimizin aldığı bir ücret olmayıp, MYK mevzuatı gereği şirketimizin tahsilatına aracılık ettiği bir ücrettir.

 

Emlak Danışmanı sınavına nerede girebileceğim?

Şiretimiz kendi sınav merkezlerinin yanı sıra sizlerin uygun şartlarda sınav yapabileceğimiz yerlere sahip olmanız durumunda yerinizde de sınav yapabilmektedir. Bulunduğunuz yerde sınav organizasyonu düzenlenebilmesi için en az 10 adayın olması gerekmektedir.

 

Şirketimiz hali hazırda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri ve Gaziantep’te sınav hizmetleri vermektedir. Bu şehirlerimizin yanı sıra sizin bulunduğunuz şehirde de 10 adaylık grupların oluşması durumunda gerekli organizasyonu sağlamakta ve sınav açmaktadır. 10 adaylık grupların oluşmamış olması halinde en yakın merkezlerde sınava davet edilebilmektesiniz.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve Emlak Danışmanı Belgesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yönetmelikte Mesleki Yeterlilik Belgesi Konusundaki Zorunluluklar ve İstisnalar 
Mesleki yeterlilikle ilgili zorunluluklar, yönetmeliğin Taşınmaz Ticareti yapacak işletmelerin yetki alması konusundaki 6. Maddesi ve Taşınmaz Ticareti konusunda çalışacak kişilerin yetkinliklerine ilişkin kriterlerin verildiği 10. Maddesinde olmak üzere, iki farklı maddede düzenlenmiştir. Yönetmeliğin bu maddeleri ve bu maddelerle ilgili getirilen istisnalar aşağıda verilmiştir.

Taşınmaz Ticareti Yapacak İşletmelere Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar
Madde 6. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

Madde 6 İstisnası; (Geçiş Hükümleri – Geçici Madde 1)

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Maddenin yorumu;
Yönetmelikte yetki belgesi alınabilmesi için aranan şartlar arasında “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün” Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şartı getirilmiştir.
Ancak yukarıda verildiği üzere Geçiş Hükümlerinde yönetmeliğin yayın tarihi itibari ile resmi olarak ve meslek odasına kayıtlı bulunan taşınmaz ticareti işletmelerinin mevcut yetki belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi açısından geçerli sayılabilmesi için bir istisna tanınmıştır. Getirilen istisna Taşınmaz Ticaretinde çalışacak kişilere yönelik değildir. İstisna yönetmeliğin yayın tarihinde resmi olarak açık bulunan işletmelerin yetkilerinin devam ettirilmesine yöneliktir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Madde 10. (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
….”

Madde 10 İstisnası;
Yönetmeliğin bu maddesinde 1. Fıkrada taşınmaz ticaretinde çalışacak kişiler için yetkinlik kriteri olarak Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak şartı getirilmiştir. Bu maddenin 2. Fıkrasında ise hem bu madde hem de yetki belgesi şartlarının tanımlandığı 6. Maddede getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğuna bir istisna daha tanımlanmıştır.
Bu istisnaya göre “ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar” her iki maddeden de muaf sayılmıştır.
Maddenin Yorumu;
10. Maddedeki zorunluluk: Taşınmaz ticaretinde görev alacak satış pazarlama personeli (emlak işlerine aracılık eden bütün personel) Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak zorundadır.
Maddede Yönetmeliğin her iki zorunluluk maddesinde de geçerli olarak tanımlanan istisna ise Taşınmaz Ticareti alanındaki lise veya üniversite diplomasına sahip olanların mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek kalmamıştır. Bu okullar yakın geçmişte eğitim hayatımıza girmiş ticaret lisesi veya üniversite programlarıdır. (Örnek Üniversitelerin Emlak ve Emlak Yönetimi bölümleri)

Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Yukarıda verilen mevzuat açıklamalarını basite indirgeyecek olursak;

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALACAK? 
1. Taşınmaz Ticareti alanında bir lise veya üniversite diplomanız var mı?
a. Evet: Belge almanıza gerek yok (Madde 10 2. Fıkra İstisna)
b. Hayır: Belge almalısınız, diğer maddeleri okuyunuz

2. 05.06.2018 tarihinden önce vergi mükellefi ve meslek odasına kayıtlı olarak adınıza kayıtlı iş yeriniz var mıydı?
a. Evet: Bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikanız var mı?
i. Evet: İşyerinizin mevcut yetki belgesini 18 ay içinde yenilemeniz gerekiyor, ancak bu yenileme için Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmanız gerekmese de, İşletmenizde çalışacağınız

Sorumlu Emlak Danışmanı Belgelendirme Süreci

BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLER?
Başvurunuzun alınmasından sonra aşağıda açıklanan teorik ve performans sınavlarına katılmak üzere belirlenecek sınav alanına davet edileceksiniz. Sınavlarda öngörülen başarı şartlarını sağlamanız halinde Sorumlu Emlak Danışmanı belgesine sahip olacaksınız.

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI BELGESİNDE HANGİ SEÇENEKLER VAR?
Sorumlu Emlak Danışmanı mesleğinde aşağıdaki meslek birimleri öngörülmektedir;

 • 17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite
 • 17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu
 • 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

A1, A2 ve A3 birimleri zorunlu olup tüm başvurular için başarılması gereken meslek bileşenleridir.
Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi için Teorik ve Performans Sınavlarından başarılı olmak gereklidir.

Teorik Sınavlar Hakkında
Teorik sınavlar 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavlar şeklindedir. Yanlışlar doğruyu götürmez ve tüm sorular eşit puanlıdır. Soru başına ortalama 1,5 dakika süre verilmektedir.

 • A1 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
 • A2 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.
 • A3 meslek birimi için 20 çoktan seçmeli soru sorulmakta olup bu birim için geçme notu 70 puandır.

Performans Sınavları Hakkında
Performans sınavları gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Performans sınav süreleri her bir birim için yaklaşık 45 dakikadır. A1 birimi için ayrıca performans sınavı yapılmayacak olup A1 birimi performansı diğer birimlerin performans sınavları esnasında ölçülmektedir.

 • A2 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.
 • A3 meslek birimi için performans sınavı gerçekleştirilecek olup geçme notu 70 puandır.
 • Performans sınavlarında geçme notunun yanı sıra belirlenmiş kritik işlem adımlarının başarılması şartı da bulunmaktadır. Kritik işlem adımını yapmayan bir aday sınavdan 90 puan almış olsa dahi başarısız sayılır.

Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Sınavlardan başarılı olan adaylara verilecek Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Geçerlilik süresi içinde yapılacak işlemler (Gözetim)
Belge almaya hak kazanan adaylar, belgeyi aldıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında Kuruluşumuz tarafından çalışmakta olduğunuz veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden hakkınızda performans bilgisi talep edilir. Meslek icra etmenizde bir sorun görülmez ise belgeniz geçerli olmaya devam eder.

Belge Nasıl Yenilenecek?
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması durumunda belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır,
b) Belge kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavları tekrarlanır, başarılı olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır,

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SINAVLARI NASILDIR VE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Emlak Danışmanı mesleğinde A1- İSG, Çevre ve Kalite, A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu ve A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi olarak 3 ayrı yeterlilik birimi belirlenmiştir. Bu yeterlilik birimlerinden A1- İSG, Çevre ve Kalite çoktan seçmeli teorik sınav ile A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu ve A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi ise hem teorik hem de Performansa Dayalı Sınav ile ölçülmektedir.

Teorik sınavlarda ölçülecek maddeler aşağıda yer almaktadır. 

A1- İSG, Çevre ve Kalite: Bu birimde ölçülecek bilgi ifadeleri Emlak Danışmanı A1- İSG, Çevre ve Kalite birimi ile aynıdır. Yine orada olduğu gibi en az 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılır ve geçme notu 70’dir

No Bilgi İfadesi

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar.

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

BG.6

Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

BG.8

İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirleri açıklar.

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

BG.13

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu: Aşağıdaki bilgi ifadelerini ölçmek için en az 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

No

Bilgi İfadesi

BG.1

Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

BG.2

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

BG.3

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BG.4

Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.

BG.5

Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar.

BG.6

İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.7

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

BG.8

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları

BG.9

Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

BG.10

Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi: Aşağıdaki bilgi ifadelerini ölçmek için en az 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

No

Bilgi İfadesi

BG.1

Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

BG.2

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

BG.3

Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

BG.4

Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

BG.5

Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

BG.6

Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar.

BG.7

Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

BG.8

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

BG.9

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar.

BG.10

Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar.

BG.11

Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

BG.12

Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.

BG.13

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

BG.14

Satışkiralama sonrası müşteriye sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

BG.15

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

BG.16

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

BG.17

Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

BG.18

Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

Performansa Dayalı sınavlarda ölçülecek maddeler aşağıda yer almaktadır. 
A2- Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu: Aşağıdaki becerileri ölçecek bir senaryo çerçevesinde adayın becerileri ölçülecektir. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir. (*) ile belirtilmiş alanlar kritik adımlardır. Yani aday sınav esnasında bu becerilerden herhangi birini sergilemezse 70 üzeri puan alsa bile sınavdan başarısız sayılacaktır. Örnek vermek gerekirse aday senaryo eşliğinde yapılan sınavda aşağıdaki becerilerin %90’ını sergilemiş olsun ancak senaryo gereği verilen veriler eşliğinde hedeflere ulaşacak stratejileri belirleyemez ise bu sınavdan kalacaktır.

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1

Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi açısından uygun yöntemle analiz eder.

*BY.2

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

BY.3

Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

BY.4

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma konularında öneri geliştirir.

BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

BY.6

Emlak satış/kiralama planı oluştur.

*BY.7

Emlak satış/kiralaması süreçlerine ilişkin iş organizasyonu yapar.

BY.8

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

BY.9

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

BY.10

İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

BY.11

İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

A3- Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi: Aşağıdaki becerileri ölçecek bir senaryo çerçevesinde adayın becerileri ölçülecektir. Adayın bu sınavı geçmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir. (*) ile belirtilmiş alanlar kritik adımlardır. Yani aday sınav esnasında bu becerilerden herhangi birini sergilemezse 70 üzeri puan alsa bile sınavdan başarısız sayılacaktır. Örnek vermek gerekirse aday senaryo eşliğinde yapılan sınavda aşağıdaki becerilerin %90’ını sergilemiş olsun ancak senaryo gereği verilen veriler eşliğinde ilgili kurumların hangileri olduğunu bilmezse ve gerekli sorgulamaları yapmazsa bu sınavdan kalacaktır.

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi

BY.1

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

BY.2

Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını sağlar.

*BY.3

Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

*BY.4

İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması yapar.

BY.5

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını sağlar.

BY.6

Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol

*BY.7

Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

*BY.8

Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

BY.9

Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.

BY.10

Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama yöntemini onaylar.

BY.11

Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

BY.12

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

BY.13

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

BY.14

Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden  onay alınmasını sağlar.

BY.15

Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai bedelini onaylar.

BY.16

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.
*BY.17 Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.
*BY.18 Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.
BY.19 Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.
BY.20 Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.
BY.21 Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.
*BY.22 Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.
BY.23 Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.
BY.24 Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.
BY.25 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun yöntemleri kullanarak belirler.
BY.26 Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.
*BY.27 Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.
*BY.28 Analizler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri raporlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesinde Devlet Teşviki

Sınav ve Belge Ücretleri 2019 Yılı Sonuna Kadar Devlet Tarafından Karşılanıyor

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen toplam 106 meslekte, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununa göre yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi uyarınca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar 20 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

Not: İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretleri, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan belge zorunluluğu bulunan meslekler için uygulanacaktır. Diğer mesleklerdeki sınav ücretleri ise mesleklerin  belge zorunluluğu kapsamına alınmaları halinde, 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda karşılanacaktır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 5 Yıl Uzatıldı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 yılına kadar uzatılmıştır.

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/2199-sgorta-prm-veren-hsses-tevk-5-yil-uzatildi

6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri

6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşvike göre, ilgili koşulların karşılandığı durumda 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
Teşvik Süreleri:

 • 18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ise 48 ay süreyle
 • Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle
 • Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten yararlanabilmektedirler.

KOSGEB Tarafından Verilen Belgelendirme Destekleri

Çalışanına mesleki eğitim aldıran/MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlayan KOBİ’lerin, bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri desteklenecektir. Tedbiri kapsamında KOSGEB KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasında 10.000 TL’ye kadar destek vermektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin İş Yeri Açma Hakkını Elde Etmesi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler artık kendi işyerlerini açabilecek. Milli Eğitim Bakanlığının, 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre daha önce sadece 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlardan mezun olan kişilere verilen Bağımsız İşyeri Açma Belgesinin bundan sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine de verileceği ifade edilmiştir. Bu değişiklikle mesleki yeterliliğini MYK belgeleriyle ispatlayan kişiler bundan böyle Bağımsız İşyeri Açma Belgesi alarak kendi işyerlerini açabilme hakkı elde etmiştir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin Okullarda Çalışabilmesi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireyler orta öğretim kurumlarında öğretmen bulunamayan alanlarda öğretmen olarak görevlendirilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığının, 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. Seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, orta öğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak görevlendirilebilmesinin önü açılmıştır. Bu yenilikle mesleki yetkinliklerini MYK belgeleriyle ispatlamış kişilerin eğitim alanında da istihdam edilebilmeleri sağlanmıştır.

Belge Bilgi Hattı
Temsilci Çevrimiçi
Merhaba, MYK seviye 4 ve 5 sorumlu emlak belgesi hakkında bilgi almak istiyorum (b1)
Powered by